Webcam Testen

Microsoft 10x64 Kameratreiber für Windows 10 (x64)


Fahrerinfo

Fahrer Datum

14.04.2016

Dateigröße:

6.87 MB

URL herunterladen:

http://download.webcamtests.com/drivers/vendors/Microsoft/10x64/Windows-10x64.zip

MD5-Hash der Datei:

204e9e0b61e99219ca1fcad2e384c2bf

Operationssystem

Windows 10

Betriebssystem Architektur

x64

Hersteller

Microsoft

Treiber dateien

 • /CAL2.dll
 • /CinVPU.dll
 • /FaceDetectorDll.dll
 • /LcMft.dll
 • /LcProxy2.ax
 • /MoCinConfig.dll
 • /Transcoder.dll
 • /TrueColor.inf
 • /TrueColor.sys
 • /ViperRt.dll
 • /VpuGraph.dll
 • /WdfCoinstaller01011.dll
 • /msvcp120.dll
 • /msvcr120.dll
 • /truecolor.cat
 • /vccorlib120.dll
 • /x86.CAL2.dll
 • /x86.CinVPU.dll
 • /x86.FaceDetectorDll.dll
 • /x86.LcMft.dll
 • /x86.LcProxy2.ax
 • /x86.MoCinConfig.dll
 • /x86.Transcoder.dll
 • /x86.ViperRt.dll
 • /x86.msvcp120.dll
 • /x86.msvcr120.dll
 • /x86.vccorlib120.dll

Geräte Informationen

 • /TrueColor.inf
  [ids]
  • USB\VID_045E&PID_0794&MI_00
  • USB\VID_045E&PID_0795&MI_00
  • USB\VID_045E&PID_07BE&MI_00

  [version]
  • signature
   $CHICAGO$

  • Class
   Image

  • ClassGUID
   {6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

  • Provider
   Microsoft

  • CatalogFile.NT
   TrueColor.cat

  • DriverVer
   04/14/2016,5.20.1034.1

  • PnpLockdown
   1


  [strings]
  • TrueColor.SVCDESC
   TrueColor Service

  • ProxyLifeCam.CLSID
   {908ac3d4-c444-4178-af76-20665de0889a}

  • LcMft.CLSID
   {cc53bf4a-1abe-419a-a932-185b76a271d2}

  • KSCATEGORY_RENDER
   {65E8773E-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_CAPTURE
   {65E8773D-8F56-11D0-A3B9-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_VIDEO
   {6994AD05-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223196}

  • KSCATEGORY_VIDEO_CAMERA
   {E5323777-F976-4f5b-9B55-B94699C46E44}

  • MediaCategories
   SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaCategories

  • GUID.VideoStreaming
   {DFF229E1-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoInputTerminal
   {DFF229E2-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoOutputTerminal
   {DFF229E3-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoSelector
   {DFF229E4-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoProcessing
   {DFF229E5-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoCameraTerminal
   {DFF229E6-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoInputMTT
   {DFF229E7-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • GUID.VideoOutputMTT
   {DFF229E8-F70F-11D0-B917-00A0C9223196}

  • Msft
   Microsoft

  • USBVideoSurfaceProFront.DeviceDesc
   Microsoft LifeCam Front

  • USBVideoSurfaceProRear.DeviceDesc
   Microsoft LifeCam Rear

  • USBVideoSurfaceProNFront.DeviceDesc
   Microsoft LifeCam Front

  • USBVideoStreaming.DeviceDesc
   USB Video Device (VS Interface)

  • USBVideo.SvcDesc
   USB Video Device (WDM)

  • InstallDisk
   TrueColor Installation CD

  • Node.VideoStreaming
   Video Streaming

  • Node.VideoInputTerminal
   Video Input Terminal

  • Node.VideoOutputTerminal
   Video Output Terminal

  • Node.VideoSelector
   Video Selector

  • Node.VideoProcessing
   Video Processing

  • Node.VideoCameraTerminal
   Video Camera Terminal

  • Node.VideoInputMTT
   Video Input Media Transport Terminal

  • Node.VideoOutputMTT
   Video Output Media Transport Terminal

  • PlugIn_IAMExtDevice
   WDM Streaming IAMExtDevice Interface Handler

  • PlugIn_IAMExtTransport
   WDM Streaming IAMExtTransport Interface Handler

  • PlugIn_IAMTimecodeReader
   WDM Streaming IAMTimecodeReader Interface Handler

  • Plugin_IExtTransport
   WDM Streaming IExtTransport Interface Handler

  • PropPage_DVcrControl
   DVcrControl Property Page

  • Plugin_IKsTopologyInfo
   WDM Streaming IKsTopologyInfo Interface Handler

  • Plugin_ICameraControl
   WDM Streaming ICameraControl Interface Handler

  • Plugin_IVideoProcAmp
   WDM Streaming IVideoProcAmp Interface Handler

  • Plugin_ISelector
   WDM Streaming ISelector Interface Handler

  • Plugin_PropertyObject
   Node Interface Aggregation Handler